Activitats‎ > ‎Cursos de formació‎ > ‎

Detecció i maneig a l'aula de les principals necessitats educatives específiques

  1. Quines són les principals necessitats i què impliquen.
  2. Com es detecten.
  3. Adaptacions pedagògiques i estratègies conductuals a l’aula (taller pràctic).

Les temàtiques o trastorns que es proposen abordar en funció de l'edat, són les següents*: 

Guarderia i Educació Infantil

 • Trastorns de la parla i llenguatge (1h i 30 minuts). 
 • Trastorns de l’espectre autista (1h).
 • Psicomotricitat (1h i 30 minuts). 
 • TDAH i Trastorn desafiant (1h).
 • Intel·ligència Límit (1h). 
 • TALLER PRÀCTIC (3h) a escollir entre: a) discussió de casos que proposen els docents, b) materials d’ús pràctic segons els diferents trastorns o c) ús dels models de multi-nivell a les aules.

Primària

 • TDAH i Trastorn desafiant (1h). 
 • Trastorns de la parla i llenguatge (1h). 
 • Lectoescriptura (1h). 
 • Discalcúlia i Trastorn de l’aprenentatge no verbal (1h). 
 • Trastorns de l’espectre autista (1h).
 • Intel·ligència Límit i altes capacitats (1h). 
 • TALLER PRÀCTIC (3h) a escollir entre: a) discussió de casos que proposen els docents, b) materials d’ús pràctic segons els diferents trastorns o c) ús dels models de multi-nivell a les aules.
Secundària

 • TDAH i Trastorn desafiant (1h). 
 • Trastorns de la parla i llenguatge (1h). 
 • Lectoescriptura (1h).
 • Discalcúlia i Trastorn de l’aprenentatge no verbal (1h). 
 • Trastorns de l’espectre autista (1h). 
 • Intel·ligència Límit i altes capacitats (1h). 
 • TALLER PRÀCTIC (3h) a escollir entre: a) discussió de casos que proposen els docents, b) materials d’ús pràctic segons els diferents trastorns o c) ús dels models de multi-nivell a les aules. 

HORARI: Dues sessions teòriques de 3 hores de duració cadascuna en un mateix dia (matí i tarda) o en 2 dies consecutius (matins o tardes) per a cada nivell. Taller pràctic de 3 hores de duració una setmana després de l’última sessió teòrica, per a cada nivell. Els horaris es concretaran segons les necessitats dels centres.

COST: Preu hora lectiva classes teòriques 70€. Preu hora lectiva del taller 100€.

*El tipus de necessitat educativa específica a parlar o el nivell d'aprofundiment de cadascuna d'aquestes, és variable segons les necessitats dels docents i la demanda explícita que el centre docent en faci.