Activitats‎ > ‎Tallers‎ > ‎

Del GARGOT a la bona grafia

Taller dirigit a: nens i nenes de 4 a 6 anys
Objectius: Treballar la coordinació del cos, l'equilibri i la psicomotricitat fina per assolir la precisió, direcció i continuïtat en el traç tan necessari per executar una bona grafia i poder escriure paraules.
Nº de places: 5 nens/es per grup.
Nº de sessions: 12 (després de cada sessió s'indicarà als pares via e-mail si els objectius han estat assolits o quins exercicis concrets caldrà continuar practicant)
Dia i hora: Dissabtes de 10:00 a 11:30h.
Preu: 10€/sessió
Dates:
Programa (programa en PDF):
    1a Sessió: Introducció i concienciació als pares dels coneixements i habilitats que es volen desenvolupar.
    Mòdul I: Psicomotricitat Gruixuda I
    Mòdul II: Psicomotricitat Gruixuda II
    Mòdul III: Coordinació
    Mòdul IV: Psicomotricitat Fina I
    Mòdul V: Psicomotricitat Fina II i Grafies 
    12a Sessió: Devolució individual als pares dels punts psicomotrius forts i febles dels seus fills/es.
Professionals responsables: Marta PadrósSílvia Noguer