Departaments‎ > ‎

Estimulació primerenca

L'estimulació primerenca és un conjunt d'intervecions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys d'edat, a la seva família i al seu entorn. L'objectiu de l'estimulació primerenca  és donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns del neurodesevolupament o que tenen risc de patir-los. Aquestes intervencions tenen en compte la globalitat del nen: emocions, llenguatge, comunicació i conducta.

Som experts en estimulació primerenca amb nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que comença a la infància i afecta el comportament del nen, la interacció amb els altres, la comunicació i l'aprenentatge. Dins l'espectre existeixen una gran varietat de símptomes diferents. Aquest trastorn inclou el que es coneixia com a síndrome d'Asperger i el trastorn generalitzat del desenvolupament.

Professionals