Departaments‎ > ‎

Psicologia i Psiquiatria infantojuvenil

El benestar psicològic és un repte de salut important. Crèixer sa implica aprendre a ser conscient de les propies capacitats, saber fer front a les tensions, decisions i responsabilitats normals de la vida, saber-se relacionar amb els altres i ser capaç de fer contribucions fructíferes a la comunitat

Professionals