Departaments‎ > ‎

Trastorns de l'aprenentatge

Darrere el fracàs escolar sovint s'hi amaguen trastorns de l'aprenentatge que provoquen mals comportaments a classe, dificultats en les relacions amb el companys i/o un baix concepte de sí mateix. Les dificultats poden presentar-se en l'atenció-concentració, en la lectura, en l'escriptura, en el càlcul, en la parla, en el llenguatge i/o en la capacitat intel·lectual.

Professionals