TALLER

Del GARGOT a la bona grafia

Taller dirigit a: nens i nenes de 4 a 6 anys

Objectius: Treballar la coordinació del cos, l'equilibri i la psicomotricitat fina per assolir la precisió, direcció i continuïtat en el traç tan necessari per executar una bona grafia i poder escriure paraules.

Nº de places: 5 nens/es per grup.

Nº de sessions: 12 (després de cada sessió s'indicarà als pares via e-mail si els objectius han estat assolits o quins exercicis concrets caldrà continuar practicant)

Dia i hora: Dissabtes de 10:00 a 11:30h.

Preu: 10€/sessió

Programa (programa en PDF):

1a Sessió: Introducció i concienciació als pares dels coneixements i habilitats que es volen desenvolupar.

Mòdul I: Psicomotricitat Gruixuda I

Mòdul II: Psicomotricitat Gruixuda II

Mòdul III: Coordinació

Mòdul IV: Psicomotricitat Fina I

Mòdul V: Psicomotricitat Fina II i Grafies

12a Sessió: Devolució individual als pares dels punts psicomotrius forts i febles dels seus fills/es.

Professionals responsables: Sílvia Noguer i Sandra Sales (mestra de primària, especialista en psicomotricitat educativa i preventiva)